იაპონისტიკა და სინოლოგია

2023-07-12

🔴 შორეული აღმოსავლეთის მიმართ არსებული მზარდი ინტერესის საპასუხოდ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში წელს ორი საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა - იაპონისტიკა⛩️ და სინოლოგია,🏮 იგივე ჩინეთის მცოდნეობა, მომზადდა და აკრედიტაციაც წარმატებით მოიპოვა.
🔴 იმ ახალგაზრდებს, რომლებსაც ეს ეგზოტიკური ქვეყნები აინტერესებთ, შეეძლებათ იაპონურ ან ჩინურ ენასთან ერთად სასურველი ქვეყნის კულტურის, ისტორიის, რელიგიისა და სხვა მნიშვნელოვანი კომპონენტების შესწავლა.
🔴 დეტალები იხილეთ ჩვენი სტუდენტის, მარიამ სულავას სიუჟეტში.
🔴 ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნინო ჭალაგანიძე.