პოლიტიკა

“ივანე ჯავახიშვილი და საქართველოს დამფუძნებელი კრების არჩევნები“

2019-02-15

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე გრძელდება საჯარო ლექციათა ციკლი “სოციალური და პოლიტიკური ტრანსფორმაცია: საქართველო ფოკუსში”, რომლის ფარგლებშიც პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულების პროფესორმა, მალხაზ მაცაბერიძემ წაიკითხა ლექცია თემაზე: “ივანე ჯავახიშვილი და საქართველოს დამფუძნებელი კრების არჩევნები“.