სხვა

პერსონალურ მონაცემთა უკანონოდ გამოყენების საფრთხეები

2018-02-16