დოკუმენტურ ფილმში ასახულია ნიკოლოზ მართან საქართველოში დაკავშირებული ძირითადი ადგილები - ნიკო მარის სახლ-მუზეუმი დაბლაციხეში (გურია), ნიკო მარის სახლ-მუზეუმი ქუთაისის კოლხურ ბოტანიკურ ბაღში და ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული მიმოწერა და სხვა საარქივო მასალები. ნიკო მარის საკამათო თეორიაზე მოსაზრებებს გამოთქვამენ ქართველი და უცხოელი მეცნიერები.

Documentary film "House-Museum of Nikolay Marr" shows the main places related with the name of the famous linguist, philologist and archaeologist in Georgia. These places are: the house-museum of Nikolay Marr in Dablatsikhe (Guria, Western Georgia), the house-museum of Nikolay Marr in the Kutaisi Kolkhic Botanical Garden and the archival data kept in the Georgian National Center of Manuscripts. The Georgian and foreign researchers are talking about the japhetic theory, controversial theory of Nikolay Marr.