მეცნიერება

რეპორტაჟი ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკიდან

2017-06-01

 

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა საქართველოში უდიდესი ბიბლიოთეკაა, რომლის ფონდიც სამ მილიონზე მეტ მასალას და უნიკალურ ეგზემპლარებს აერთიანებს. ახალი პროექტებით მკითხველის დაინტერესება გრძელდება

ავტორები: ანა ურუშაძე, მარიამ ლეკიაშვილი, ირმა ბოლქვაძე

ხელმძღვანელი - დავით ქაშიაშვილი

რეპორტაჟი მომზადებულია სამაუწყებლო მედია - ტელევიზია 2 - ის ფარგლებში