სტუდენტური თოქ-შოუ "ასპარეზი"მომზადებულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულების მულტიმედია ცენტრის ბაზაზე, ტელემედია პრაქტიკუმის კურსის ფარგლებში.

წამყვანები: ილია მეგრელიძე, ანა მირიანაშვილი პროდიუსერი: სალომე პაპავა

სიუჟეტის ავტორები: ანა მსხალაძე, მარიამ კეპულაძე, ქეთევან ჭეიშვილი, მაკა ჯუღელი, ელენე ლაცაბიძე.

ხელმძღვანელი: თამარ ბელქანია.

თოქ-შოუში მოწვეული სტუმრები: ვახტანგ მაისაია - პროფესორი, პოლიტოლოგი. გურამ ნიკოლაიშვილი - გენერალ ლეიტენანტი სიმონ გურეშიძე - აღმოსავლეთმცოდნე, ისტორიკოსი.

თოქ-შოუში გამოყენებულია: Neverland (Original Mix) - Omar'K Epic Dramatic Background Music #ასპარეზი #ილიამეგრელიძე #ანამირიანაშვილი #სალომეპაპავა #ჟურნალისტები