სტუდენტური თოქ-შოუ მომზადებულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულების მულტიმედია ცენტრის ბაზაზე, ტელემედია პრაქტიკუმის კურსის ფარგლებში.

წამყვანები: ვეკო ტაბატაძე და თათული წერეთელი