📍 მეწარმე ქალები დიდ როლს თამაშობენ ქვეყნის განვითარებაში, თუმცა ბიზნესის წარმატებული მართვა არაერთ გამოწვევასა და სირთულესთანაა დაკავშირებული.
📍 ჩვენ გიამბობთ ქალებზე განსხვავებული იდეებითა და ინტერესებით, რომლებმაც საკუთარი ჩანაფიქრი წარმატებულ საქმიანობად აქციეს.
📍 თეკლა ცომაიას სიუჟეტში ნახავთ, როგორია ახალგაზრდა მეწარმე ქალების გზა წარმატებისკენ და რა გამოწვევებსა და დაბრკოლებებს უმკლავდებიან ისინი ახალი საქმის შეჭიდებისას.
📍 სიუჟეტი მომზადებულია ასოც. პროფესორ ნინო ჭალაგანიძის ხელმძღვანელობით.