სკოლამდელი განათლება

2023-07-25

📍 ადამიანის პიროვნული ჩამოყალიბებისთვის უმთავრესია სკოლამდელ პერიოდში სწორად აღებული გეზი. სწორედ ამ ასაკში ყალიბდება ბავშვისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი უნარები. 👶🏻
📍 სკოლამდელი განათლების სისტემაში ბავშვის ჩართულობა მის განვითარებაში უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს. 🧩
📍 ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში სკოლამდელ განათლებაში ჩართულობის მაჩვენებელი საშუალოდ 95%-ია. 🌐