სტუდენტთა დასაქმება

2023-07-25

👩🏻‍🎓 სტუდენტთა დასაქმება და პროცესის თანმდევი პრობლემები, რომლებიც უმაღლესი განათლების ხარისხს უკავშირდება.
👩🏻‍🎓 უნდა უწევდეთ თუ არა სტუდენტებს სწავლასა და მუშაობას შორის არჩევანის გაკეთება
👩‍🏫🧑🏼‍🏫 ლექტორთა აზრი და სტუდენტური გამოცდილება, - ამ და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე ჩვენი მეოთხეკურსელის, ქეთი ინასარიძის სიუჟეტიდან შევიტყობთ. 📹🤳📸
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნინო ჭალაგანიძე.