ავტორი: სოფო კედელაშვილი

ხელმძღვანელი: ნათია რაჭველიშვილი