ავტორი: რატი სარდანაძე
 
თსუ სოციალურ და პოლიტიკურ მენიერებათა ფაკულტეტეის ჟურნალისტიკის მიმართულების მეოთხე კურსის სტუდენტი
 
 
საგანი: თანამედროვე ტელედოკუმენტალისტიკალისტიკა (პრაქტიკუმი)
ხელმძღვანელი: ნათია რაჭველიშვილი