ავტორი: სალომე შატბერაშვილი

ხელმძღვანელი: ნათია რაჭველიშილი