პროდიუსერი: თამუნა ზარანდია

წამყვანი: მარიამ წულაია

ოპერატორები: რუსლან ახმედოვი, გიორგი ონეზაშვილი, ზურა მანჯგალაძე;

გადაცემა მომზადებულია საგან "ტელემედია 1"- ის ფარგლებში,

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნინო ჭალაგანიძე