ეკონომიკა

სტუდენტთა დასაქმების პრობლემა

2018-11-19

eeeeee     მომზადებულია "ტელემედია 1-ის" ფარგლებში

ხელმძღვანელი: თამარ ბელქანია

ავტორები: ჯულიანა ჩიქვინიძე, მარიამ ჩიქოვანი