📢📍ვოქსპოპი
🔻 ინფორმაციის მიღების მთავარი წყარო❓
🔻გახსენდებათ ყალბი ამბავი მედიაში ან ინტერნეტ სივრცეში, რომელმაც შეცდომაში შეგიყვანათ❓
🔻რა არის Fake News❓
🔻მომზადდა საქართველოში აშშ-ს საელჩოს დემოკრატიის მცირე გრანტების პროგრამით დაფინანსებული პროექტის - „მედიაწიგნიერების გაუმჯობესება, როგორც დემოკრატიის განვითარების ფასილიტატორი საქართველოში“ - ფარგლებში.
🔻The interview was prepared within the framework of the TSU Multimedia Center’s Project - Improving media education as a facilitator for the democracy development in Georgia – funded by U.S. EMBASSY DEMOCRACY COMMISSIOM SMALL GRANT PROGRAM.
US Embassy Tbilisi, Georgia