საზოგადოება

რა არის ყალბი ახალი ამბავი❓

2021-03-23

🧐რა არის ყალბი ახალი ამბავი❓
ავტორი: ერეკლე ფოლადაშვილი
 
🔻მომზადდა საქართველოში აშშ-ს საელჩოს დემოკრატიის მცირე გრანტების პროგრამით დაფინანსებული პროექტის - „მედიაწიგნიერების გაუმჯობესება, როგორც დემოკრატიის განვითარების ფასილიტატორი საქართველოში“ - ფარგლებში.
 
🔻The interview was prepared within the framework of the TSU Multimedia Center’s Project - Improving media education as a facilitator for the democracy development in Georgia – funded by U.S. EMBASSY DEMOCRACY COMMISSIOM SMALL GRANT PROGRAM.
US Embassy Tbilisi, Georgia