საზოგადოება

რას ნიშნავს ყალბი ინფორმაცია❓

2021-03-29

 

 
🧐რატომ იყენებენ და როგორ მოქმედებს დეზინფორმაცია საზოგადოებაზე❓
ავტორი: ნანა გოგატაძე
ხელმძღვანელი: თამარ ბელქანია
🔻სიუჟეტი მომზადდა საქართველოში აშშ-ს საელჩოს დემოკრატიის მცირე გრანტების პროგრამით დაფინანსებული პროექტის - „მედიაწიგნიერების გაუმჯობესება, როგორც დემოკრატიის განვითარების ფასილიტატორი საქართველოში“ - ფარგლებში.
🔻The reportaje was prepared within the framework of the TSU Multimedia Center’s Project - Improving media education as a facilitator for the democracy development in Georgia – funded by U.S. EMBASSY DEMOCRACY COMMISSIOM SMALL GRANT PROGRAM.