ავტორები: ანი ბართია, კოკა ქარდავა

 

ჟურნალისტიკის მიმართულების სასწავლო კურსი- თანამედროვე ტელედოკუმენტალისტიკა, პრაქტიკუმი.

ხელმძღვანელი - ნათია რაჭველიშვილი