ავტორი: მაკა დვალიშვილი
 
ჟურნალისტიკის მიმართულების სასწავლო კურსი- თანამედროვე ტელედოკუმენტალისტიკა, პრაქტიკუმი.
ხელმძღვანელი - ნათია რაჭველიშვილი